Церковь Адвентистов Седьмого Дня в Украине Церковь Адвентистов Седьмого Дня в Украине
 
Головна Основи віри Служіння Структура Церкви Історія АСД
 
 
 

Гуситський рух… і Україна

Великі події пов’язані з Яном Гусом і гуситським рухом дуже гарно описані в книгах з історії християнської церкви й особливо в одній із найпопулярніших з них — книзі «Велика боротьба» Е. Уайт. Факти історії гуситського руху добре відомі багатьом читачам; ці факти беззаперечні й не викликають жодного сумніву. Але про величезний вплив гуситського руху, котрий він справив на християнство в Україні, відомо небагатьом, оскільки протягом радянського періоду ця тема була забороненою. Завдання серії статей про гуситський рух в Україні полягає не тільки в тому, щоб познайомити читача з невідомими сторінками історії. «Події минулого, які розглядаються як частина боротьби між силами світла і темряви, повинні набути в наших очах нове значення, бо вони проливають світло на майбутнє, освітлюючи шлях тим, хто подібно до реформаторів минулих століть, буде покликаний, нехтуючи земними благами, нести людям Слово Боже і свідоцтво Ісуса Христа» [Велика боротьба с.1]. У подіях минулого ми можемо бачити відображення майбутньої боротьби, яка чекає на нас. Але перед тим, як розглянути діяльність та вплив гуситського руху на релігійну ситуацію в Україні в XV–XVI ст., звернемо увагу на витоки та розвиток цього руху в самій Чехії.

Гусизм був викликаний до життя вченням чеського професора Яна Гуса (1371–1415 рр.), який знайшов чимало прихильників у Європі і став ідеологією релігійного пробудження в Чехії в XV ст. Гус вимагав реформи католицької церкви за зразком ранньохристиянських громад, засуджуючи симонію, торгівлю індульгенціями, церковне землеволодіння, практику плати за обряди та інші зловживання духовенства. Виступаючи проти перетворення духовенства на окремий, привілейований стан, Гус наполягав на участі в обряді причастя як священнослужителів, так і мирян під двома видами (хліб і вино), що стало одним із головних гасел його послідовників. Ян Гус вимагав, аби богослужіння здійснювалося зрозумілою, народною мовою. Основою суспільного життя він вважав Закон Божий, а якщо представники влади його порушують, піддані повинні слухатися більше Бога, ніж людину. Він вважав, що не можна брати плату за таїнства і продавати церковні посади, а священику достатньо невеликої плати, щоб задовольнити свої необхідні життєві потреби. Щоб поширити своє вчення, Гус не тільки проповідував з кафедри: він також наказав розписати стіни своєї церкви малюнками на біблійні сюжети, складав пісні, які стали народними, провів реформу чеського правопису, зробивши книги зрозумілими для простого народу.

На Гуса значний вплив справило вчення англійського реформатора Джона Вікліфа, твори якого стали відомими в Чехії близько 1398 р. через посередництво чеських студентів у Оксфорді. Контакти між Англією та Чехією були дуже тісними внаслідок шлюбу сестри Вацлава IV Анни з королем Англії Річардом II. Вікліф заперечував релігійні практики — поклоніння святим та реліквіям, целібат, ієрархію, чернецтво — та проголосив Біблію єдиним джерелом віри. Багато трактатів Вікліфа до Чехії привіз Ієронім Празький, приятель Яна Гуса. Їх охоче читали та вивчали Ян Гус та інші чеські професори.

Діяльність Яна Гуса була пов'язана із Празьким університетом, у якому він тривалий час працював. Відкритий 1348 р. цей перший на слов'янській землі вищий навчальний заклад був розрахований передусім на студентів із Чехії та Речі Посполитої, оскільки в ті часи культурний вплив чехів на інших слов’ян був досить значним, тому вчення Яна Гуса знайшло позитивний відгук у Речі Посполитій. Рух гуситів розвинув привабливу для Речі Посполитої ідею «слов'янської єдності» задля протидії німецькій загрозі .

Ідеї гусизму: скасування незрозумілої латини, проповідування народною мовою, спрощення культу, відмова духовенства від надлишкових привілеїв, обряд причастя мирян під двома видами, участь світської громади та братські організації – викликали значний резонанс у Речі Посполитій. Показовим є такий факт: під час суду над Яном Гусом у Констанці саме польські делегати (делегати Речі Посполитої, до складу якої на той час входила й Україна) надали йому підтримку. Сам Ян Гус у своїх листах згадував, що з боку цих людей він знаходив моральну підтримку в найважчі для нього часи [1]. Загалом можна стверджувати, що саме Річ Посполита була тією державою, де гусизм сприймали позитивно, а його ідеї набули помітного поширення.

Проповіді Яна Гуса, співзвучні з ученням Вікліфа, спричинили його конфлікт з римською курією. Реформатору заборонили правити службу, позбавили можливості викладати в університеті. У 1414 р. Яна Гуса викликали на собор у Констанцу й звинуватили в єресі, а 6 липня 1415 р. його спалили на вогнищі. Провина Гуса полягала в тому, що він проповідував Слово Боже не латиною, а чеською мовою, намагався відродити правдиве благочестя в церкві. Усе своє вчення цей вірний Богові проповідник намагався узгоджувати зі Святим Писанням, тому його було звинувачено у вікліфіанстві. Тарас Шевченко був вражений історією цього мученика й описав ці події у поемі «Єретик»: «Отак Гуса ченці осудили, Запалили... та Божого Слова не спалили, Не вгадали, що вилетить орел із-за хмари. Замість гуся... і розклює Високу тіару».

Шевченко мав рацію, оскільки чеські орли не тільки «розклювали високу тіару католицизму», а й гуситський рух, наймогутніша передреформаційна течія, набув значного поширення серед українського та білоруського народів, особливо серед інтелігенції та міщанства. Перед гуситським релігійним відродженням у литовсько-польський період української історії відбувалось сумне виродження православної церкви, яка переживала культурний та моральний занепад. Занедбання духовного життя сприяло поширенню релігійного формалізму, переважанню зовнішніх форм обрядовості, моральним падінням, зокрема в подружніх стосунках. Поширювався фанатизм, нетолерантність до інаковіруючих. Цю ситуацію влучно охарактеризував митрополит Іларіон: «Церковна влада більше дбала про свої маєтки, аніж про церкву, більше думала про вовночку своєї отари, аніж про її душу» [2]. Серед українського населення значно посилилося розчарування в православній церкві, скрізь почали голосно говорити про аморальність духовенства, занепад православної церкви. Прикро вражав занепад освіти, розклад церковного життя та падіння моральності серед кліру. Як зазначав князь К. Острозький, «занепали проповіді, настав голод слухання Слова Божого, настало відступлення від віри й закону» [3]. Це не могло не хвилювати найактивнішої й найсвідомішої частини православного громадянства. І з того часу починається великий рух, спрямований на внутрішню реформу, що дало православній церкві сили боротися з небезпекою духовного занепаду та відступництва від біблійних основ віри.

Значною мірою розвиткові цього руху сприяв гуситський рух, через вплив якого в православній церкві України в XV–XVI ст. набуває поширення практика вільної інтерпретації біблійних текстів світськими людьми, з'являються біблійні переклади розмовною мовою. Набуває поширення ідея світського патронату над церквою, яку братства значною мірою зреалізували в Україні. Через гуситські впливи в освічених колах українців визрівало переконання в необхідності розвивати писемність, організовувати українські школи і друкарні, створювати підручники тощо. Усе це призвело до так званого українського відродження XVІ–XVІI ст.., внаслідок якого Україна стала однією з найосвіченіших земель у Європі. Це культурно-просвітницьке та релігійне відродження значною мірою було інспіроване гуситським чеським рухом.

Про поширення гуситського руху в Україні в XV–XVI ст. дізнаємося в наступному номері.

Література:
1. Грушевський М. С. Історія української літератури. — К., 1995. — Т. 5. — 542 с. — С. 67.
2. Огієнко І. Українська церква. Нариси з історії Української Православної церкви. – К., 1993. — 124 с.
3. Історія релігії в Україні. Навчальний посібник. Під ред. Колодного А. М. та ін. — К. : Т-во «Знання», 1999. — 735 с. — С. 178.


Віталій Нероба,
магістр релігієзнавста, м. Ніжин Чернігівської обл.

 

Поделиться:
просмотров: 3295
 

Нове на сайті

  23.02.2017 «По соображениям совести»: фильм о вере, любви и самоотречении
  23.02.2017 В Энергодаре начинает работу центр «Моя здоровая семья»
  23.02.2017 Супруги Луневы поделились рецептом семейного счастья: «Важно, чтобы каждый старался сделать счастливой свою вторую половинку»
  22.02.2017 Анонси подій
   
  22.02.2017 Український гуманітарний інститут в цифрах
  22.02.2017 Інформаційний лист Міжнародної науково-практичної конференції у м. Київ
    Каталог файлів
  21.02.2017 Харківська обладміністрація долучається до святкування Року Реформації (ВІДЕО)
  21.02.2017 Адвентисти в Харкові щосереди проводять "соціальний день" (ВІДЕО)
  21.02.2017 У столиці провели форум “Рік Реформації. Початок” (ВІДЕО)
  21.02.2017 Світ відзначив День закоханих (ВІДЕО)
 

Події Церкви в Україні

  23.02.2017  В Энергодаре супруги Луневы предлагают помощь тем, кто борется за счастье своей семьи
  22.02.2017  У Кам'янці пройде круглий стіл щодо ролі Реформації у розвитку суспільства
  22.02.2017  У Києві пройде Міжнародна науково-практична конференція «Вплив Реформації на державотворення та економічний розвиток: уроки для України»
  22.02.2017  У Ніжині пройшов круглий стіл «Історія Реформації: вчора. сьогодні, завтра»
  22.02.2017  В Николаевской области дети с ограниченными возможностями услышали весть о рождении Христа
  21.02.2017  Участники нового клуба следопытов в Чугуеве подтвердили свое решение жить по Божьим заповедям
  21.02.2017  Євангеліст Софія Солер провела в Жмеринці програму «Надія — є»
  21.02.2017  Украинские предприниматели-адвентисты выбрали проекты для спонсирования