Церковь Адвентистов Седьмого Дня в Украине Церковь Адвентистов Седьмого Дня в Украине
 
Головна Основи віри Служіння Структура Церкви Історія АСД
 
 

01.03.2017  Аналітика

 

Внесок Яна Амоса Коменського в розвиток Реформації на слов’янських землях

Пропонуємо вашій увазі дослідження діяльності Яна Амоса Коменського на предмет його внеску у розвиток та поширення реформаційних ідей на теренах слов’янських землях.

Аналіз доступних робіт Коменського довів, що його релігійні погляди та діяльність на території Чехії в сані єпископа «Чеських братів» була спрямована на розповсюдження саме реформаційних ідей, які були ідентичними ідеям М. Лютера. А оскільки релігійні погляди Коменського беруть початок від вчення Яна Гуса, доречно зауважити, що більшість його праць мають реформаційне вчення, яке було розповсюджене на слов’янських землях, в тому числі і в Україні.

Ян Амос Коменський (народився 28 березня 1592, Нівніце, Чехія, помер 15 листопада 1670, Амстердам, Голландія) — видатний чеський мислитель-гуманіст, педагог, суспільний діяч та реформатор. Він отримав міжнародну популярність за свої новаторські методи навчання та пропозицій щодо комплексної освітньої реформи. Він виступав за цілісний підхід до знань і етики, так званого всезнання — універсальної мудрості, яка сягає своїм корінням в переконання, що люди повинні працювати з природою, а не проти неї.

Протягом свого життя Коменський опублікував понад 150 робіт на чеській, латинській та німецькій мовах з таких різноманітних тем, як лінгвістика, пацифізм, соціальна справедливість, людський розвиток, картографія і духовність [5, 7]. Мало хто із сучасних вчених освоїв масштаби і складність робіт Коменського та його інтелектуальних зусиль, а також літературу про нього.

Як відомо, Коменський почав свою кар'єру в Моравії як пастор і вчитель у маленькій протестантській церкві, відомій під назвою «Чеські брати», але він був змушений емігрувати до Польщі через релігійні переслідування. Після того, як його ранні педагогічні роботи були опубліковані та перекладені на англійську мову в 1630 році, він був запрошений створити шкільну систему для Англії. Початок війни між Карлом I і парламентом завадив цим планам, але Коменський прийняв пропозицію від шведської корони для розробки нових навчальних матеріалів.

У 1650 році Коменський був запрошений створити так звану «Школу гри» в Трансільванії, де він написав свій новаторський підручник «Світ чуттєвих речей у картинках». Він повернувся в Лешно, Польща, в 1654 році, але через два роки місто було зруйноване під час Першої північної війни. Трагічно, що багато його неопублікованих рукописів були втрачені в результаті пожежі.

Коменський шукав притулку в Амстердамі в 1656 році, де згодом опублікував свої зібрані педагогічні твори під назвою «Велика дидактика» [7, 8]. Згодом Коменського у багатьох країнах проголосили «батьком сучасної освіти» через його гуманістичні методи і пропаганду загальної системи освіти. Ґрунтуючи свої роботи в основному на принципах Святого Письма, він написав та опублікував велику частину своїх досліджень на чеській мові, але частина літератури, написана німецькою та англійською мовами, також значна.

Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) оголосила 1992 рік Роком Коменського. Створення Чехії і прийом країни в Європейський Союз в 1990-ті роки сприяли дослідженню робіт Коменського для вчених за межами Центральної Європи [9].

Метою даної роботи є дослідження внеску Амоса Коменського в розвиток реформаційних ідей на слов’янських землях. Звісно, найвідомішим представником і засновником реформаційного руху був Мартін Лютер, але були люди, котрі допомогли розповсюдити реформаційні ідеї, наприклад, Філіп Меланхтон, колега Лютера в університеті Віттенберга, став головним богословом Реформації в Німеччині, Еразм Роттердамський, великий голландський предтеча Лютера, спонукав вивчення Нового Завіту і творів Отців церкви мовою оригіналу. Окрім них — Лефевр Д’этапль у Франції, Цвінглі в Швейцарії, Джон Колет в Англії, Джон Кальвін в Женеві та Ян Амос Коменський в Чехії [6].

Оскільки Коменський був останнім єпископом «Чеських братів», які підтримували та розвивали ідеї чеського реформатора Яна Гуса, необхідно коротко проаналізувати його релігійні погляди. Як стверджує Д. М. Цвєтаєв, «Іван Грозний побачив у проповідях "Чеських братів" спільність з поглядами "лютерів" і неприхильно поставився до їх місіонерства. Його відповідь члену чеського братства Рокиті відома під назвою "Відповідь государя" і увійшла в історію як пам’ятка слов’янської літератури» [9]. З цього випадку можна зробити висновок, що ідеї «Чеських братів» та Реформації були спільними, а Коменський на посаді єпископа «Чеських братів» не тільки їх підтримував, але й розповсюджував.

У чому ж був головний зміст його реформаційних ідей? Давайте розглянемо. По-перше, головну мету в наданні освіти кожній людині він вбачав у тому, що «у всіх общинах, городах і селах кожної християнської держави необхідно створювати школи, в яких усе юнацтво того і іншого полу, без усякого виключення могло навчатися наукам, вдосконалюватися в правах, наповнюватися благочестям і, таким чином, в роки юності навчитися усьому, що потрібно для цього життя і майбутнього». Коменський прагнув до «ідеалу церкви апостольських часів», широко використовував народну мову в богослужіннях та трактатах, пропагував прощення гріхів тільки через Ісуса Христа, робив «доступним для людей біблійний церковний ідеал, при цьому не занижував його стандарти» [10].

Якщо противники Реформації стверджували, що для простих людей Біблія та її вивчення не потрібні, Коменський у «Великій дидактиці» вчив іншому: «Завдяки читанню Біблії та інших хороших книг люди зможуть уникати неробства, небезпеки для плоті і крові. І скажу раз і назавжди: вони навчаться всюди бачити Бога, всюди Його хвалити, всюди Його осягати і, таким чином, проводити приємніше це тяжке життя і з великим бажанням і надією чекати вічного життя». Мабуть, в цьому вислові і відображаються весь реформаційний внесок в освіту та духовне життя слов’янського суспільства.

У збірнику, який був надрукований у 1653 році під назвою «Правила поведінки для юнаків» яскраво відображені біблійні погляди Амоса Коменського на поведінку юнаків, а також приведені причини, чому необхідно жити по цим правилам. Наприклад, основою морального критерію для всіх Коменський називає Слово Боже, а джерелом моральності, згідно його слів, є «настрій людського духу, в силу якого людині приємно вести себе так, щоб подобатися Богу і добрим людям» [1, 2].

Юнакам він дає пораду завжди пам’ятати про те, що вони знаходяться в присутності Бога, янголів та інших людей, тому повинні «остерігатися робити щось непристойне перед величчю Бога і янголів, і людей». Наступне: він просить кожного, щоб «дух твій ради Господа і твоєї совісті, лице твоє і поведінка, і увесь зовнішній вигляд були чистими і чесними заради янголів і людей» [3].

Якщо детально дослідити роботи Коменського, то ми побачимо, що головним джерелом його педагогічних та моральних ідей була Біблія. Він рекомендує не клястися, щоб слова були «так» або «ні», — паралель з Євангелієм від Матфія 5:37. Він пише: «Не виправдовуйся, якщо зробив помилку. Покайся і попроси пробачення у того, кого образив».

Він рекомендує кожному мати особисту Біблію та книгу Псалмів, спостерігати за своїми думками, словами, мімікою, щоб в думках не виявилося те, що непристойне перед Господом. «Коли співає церква, не мовчи, — рекомендує Коменський своїм слухачам, — а співай разом з усіма, тому що кожний повинен перетворювати своє серце і вуста в органи Божої слави» [4].

У наступній тезі Коменського якнайкраще відобразилися головні гасла реформаційного руху «тільки Біблія» та «Біблія пояснює сама себе». Описуючи правила поведінки у церкві, Коменський зауважив, що якщо слухач почує, «що приводиться якесь місце із Святого Письма для того, щоб пояснити Слово Боже через проповідь, необхідно в ту ж хвилину відкрити Біблію і відмітити те місце». Головною метою цієї поради було те, щоб слухач сам переконався у тому, що той, хто проповідує, говорить істину, основану виключно на Святому Письмі.

Аналізуючи реформаційний внесок Коменського на слов’янських землях, ми можемо помітити, що він торкнувся і України, оскільки у 16 столітті багато українських студентів їздило навчатися до Чехії. Коли вони поверталися на терена України, то привозили з собою духовну літературу і Святе Письмо на чеській мові, таке як «Новий Заповіт» В. Негалевського (1581), Євангеліє В. Тяпинського, Пересопницьке Євангеліє.

Поширилася практика проповідувати на рідній мові, писати на ній духовні твори та вести полеміку. Під впливом цих ідей була відкрита велика кількість реформаційних шкіл, яка за кількістю і своїм рівнем перевершувала католицькі, оскільки викладання предметів було на українській мові, а до навчання допускалися всі, хто хотів вчитися. Практика читання Біблії по домам швидко поширилася і викликала невдоволення католицьких священників та єпископів, оскільки люди, вивчаючи Святе Письмо, вбачали різницю між істиною та церковним вченням.

Отже, підводячи підсумок даному дослідженню, варто зауважити, що Ян Амос Коменський відзначився на слов’янських землях не тільки як педагог-новатор, але і як яскравий реформаційний діяч, який зміг у своїй діяльності належним чином поширити реформаційні ідеї і втілити їх у практичне життя суспільства через свої проповіді, роботи по педагогіці та праці, які були присвячені моральному розвиткові кожної людини, оскільки головною метою всієї його діяльності було те, що земне життя людини є лише підготовкою до вічного.

Список використаних джерел

1. Коменський Я. А. Избранные педагогические сочинения / Я. А. Коменський; под. ред.. А. И. Пискунова. — Москва: Педагогика, 1982. — 371 с.
2. Коменський Я. А. Избранные педагогические сочинения / Я. А. Коменський; под. ред. А. А. Красновского. — Москва: Учпедгиз, 1939. — 631 с.
3. Коменський Я. А. Материнская школа / Я. А. Коменський; пер. Д. Н. Королькова, под. ред.. А. А. Красновского. — Москва: Учпедгиз, 1947. — 104 с.
4. Коменський Я. А. Мир чувственных вещей в картинках, или Изображение и наименование всех важнейших предметов в мире и действий в жизни / Я. А. Коменський; пер. с лат. Ю. Н. Дрейзина; под. ред. А. А. Красновского. — Москва: Учпедгиз, 1957. — 351 с.
5. Кумарин В. В. Аксиомы Коменского, или Строгий наказ гения научной педагогики всем реформаторам и модернизаторам школьного образования / В. В. Кумарин. — Москва: Нар. образование, 2001. — 241 с. — (№8).
6. Митюрин Б. Н. Славянские истоки педагогики Я. А. Коменского / Б. Н. Митюрин. — Москва: Педагогика, 1995. — 105 с.
7. Любащенко Б. І. Історія протестантизму в Україні / Б. І. Любащенко. — Київ: Поліс, 1996. — 54 с.
8. Грушевський M. C. Історія української літератури: В 6 т. 9 кн. Т. 5. Кн. 2 / Упоряд. О. С. Дідух; Приміт. С. К. Росовецького. — К.: Либідь, 1995. —352 с.
9. Цветаев Д. М. Памятники к истории протестантства в России. Протестантство и протестанты в России до эпохи преобразований. / Д. М. Цветаев. — Москва: Педагогика, 1988. — 427 с.
10. Нероба В. В. Діяльність церкви «чеських братів» в Україні в xv-xvii ст. / В. В. Нероба. // Газета «Путь». — 2015.

Валентина Куриляк
Ілюстрація

Читайте також:

Діяльність церкви «чеських братів» в Україні в XV–XVII ст.

Ян Амос Коменский — протестантский служитель, подаривший миру непревзойдённую теорию обучения

Великая Реформация. Причины, принципы, наследие

Поделиться:
просмотров: 980
 

Нове на сайті

   1.03.2017 На Луганщині 65 сімей отримали допомогу із Канади (ВІДЕО)
   1.03.2017 Анонси подій
   
  26.02.2017 Харьков. Крещение в молитвенном доме на Якутской после программы «Откровение надежды» с участием Билла Биаджи.
  26.02.2017 Ректор українського адвентистського вишу Людмила Штанько: «Ми хочемо виховувати духовну еліту нації»
  24.02.2017 "День за днем", №523
    Каталог файлів
  23.02.2017 Познавательная программа «Против течения» в Энергодаре. 4-18 февраля 2017 г.
  23.02.2017 «По соображениям совести»: фильм о вере, любви и самоотречении
  23.02.2017 В Энергодаре начинает работу центр «Моя здоровая семья»
  23.02.2017 Супруги Луневы поделились рецептом семейного счастья: «Важно, чтобы каждый старался сделать счастливой свою вторую половинку»
  22.02.2017 Український гуманітарний інститут в цифрах
 

Події Церкви в Україні

   1.03.2017  Дети в Дарьевке Херсонской области услышали весть о спасении и получили подарки
   1.03.2017  У Чернівцях пройде Міжнародна науково-практична відео-конференція, присвячена 500-річчю Реформації
  27.02.2017  У Краматорську презентували акцію «Донеччина — Реформація-500» (ВІДЕО)
  27.02.2017  Пансионат «Наш Дом» анонсирует медико-миссионерские курсы и лагерное собрание
  26.02.2017  Посетителей евангельской программы в городе Николаеве призывали верить Библии и практиковать здоровый образ жизни
  26.02.2017  На концерте в Николаеве подчеркнули значение протестантской Реформации для современного общества
  26.02.2017  На конференції філологів в Українському гуманітарному інституті говорили про англійську англійською
  25.02.2017  На фестивалі дитячої творчості у Вінниці зібрали кошти для допомоги онкохворим дітям